NXB HỘI NHÀ VĂN MỜI GỬI BÀI CHO CÁC TUYỂN TẬP 10 NĂM

THÔNG BÁO CỦA NHÀ XUẤT BẢN HỘI NHÀ VĂN

NXB Hội nhà văn

Được sự đồng ý của Thường trực Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam năm 2010 Nhà Xuất bản Hội Nhà văn sẽ xuất bản các bộ sách:
1- Tuyển tập " Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ - Văn nghệ sĩ với Hồ Chí Minh"; nhằm chào mừng kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Bác Hồ và Đại hội Đảng lần thứ 11.
2- Tuyển truyện ngắn tuyển thơ 10 năm đầu thế kỉ XXI; chào mừng Đại hội Hội Nhà văn Việt Nam lần thứ VIII (chỉ nhận tác phẩm viết và in báo sách từ năm 2000 - 2010). Ưu tiên tác phẩm viết Về Hà Nội.
3- Mỗi tác giả gửi tối đa 2 truyện ngắn (Tác giả văn xuôi) hoặc 5 bài thơ hay nhất của mình cho 2 tập truyện ngắn và thơ 10 năm đầu thế kỷ XXI.
Nhà xuất bản Hội Nhà văn trân trọng kính mời các nhà văn nghệ sĩ có tác phẩm hồi ký ghi chép... viết về Bác Hồ; có truyện ngắn và thơ gửi các tuyển văn và thơ như thông báo trên xin gửi về địa chỉ:
- Email sách "Hồ Chí Minh...": duan_hochiminh@yahoo.com
- Email tuyển truyện ngắn và thơ: tranquangquy9@yahoo.com. Tác phẩm ghi rõ gửi cho tuyển nào.
- Hoặc địa chỉ: Ban biên tập Nhà xuất bản Hội Nhà văn 65 Nguyễn Du quận Hai Bà Trưng Hà Nội.
Hạn chót gửi bài vào ngày 30/6/2010 theo dấu bưu điện (nếu bằng văn bản).
Trân trọng kính mời.

  Nhà xuất bản Hội Nhà văn