Chèo thuyền trên sông Bùng (Album TKBM)

By NGUYỄN TRỌNG TẠO

CHÈO THUYỀN TRÊN SÔNG BÙNG

Nhạc sĩ: Nguyễn Trọng Tạo - Ca sĩ: Thanh Thanh Hiền

More...

Tình ca bên một dòng sông (Album TKBM)

By NGUYỄN TRỌNG TẠO

TÌNH CA BÊN MỘT DÒNG SÔNG

Nhạc: Nguyễn Trọng Tạo - Phỏng thơ Lệ Thu
Ca sĩ: Thanh Hoa

More...

Tình ca bên một dòng sông (Album TKBM)

By NGUYỄN TRỌNG TẠO

TÌNH CA BÊN MỘT DÒNG SÔNG

Nhạc: Nguyễn Trọng Tạo - Phỏng thơ Lệ Thu
Ca sĩ: Thanh Hoa

More...

Làng Quan Họ quê tôi (Album TKBM)

By NGUYỄN TRỌNG TẠO

LÀNG QUAN HỌ QUÊ TÔI

Nhạc: Nguyễn Trọng Tạo - Lời: Phỏng thơ Nguyễn Phan Hách
Ca sĩ: Thanh Hoa

More...

Lời giới thiệu Album TÌNH KHÚC BỐN MÙA

By NGUYỄN TRỌNG TẠO

More...