Lợi dụng buổi trưa Ban giám khảo Hội diẽn SK nghỉ từ 11h30' đến 15h, tôi nhận lời vợ chồng Blogger SóngChậm đến số 6 Lê Thánh Tông ăn trưa. Nhà thơ châm Đông Ky Rét (Trần Từ Duy) phóng xe phân khổi lớn đến khách sạn chở tôi đi. Đến nơi đã thấy Nguyên Hùng, Hoa Huyền, Huy Thuận, nhạc sĩ Phan Long cùng vợ chồng SC sẵn sàng mở chai Johnnie Walker Gold Label loại mới.  (Xem tiếp)