Vua sợ nhất cái gì?

NTT: Đã làm Vua là đứng trên thiên hạ. Thiên hạ tất phải sợ Vua  chứ Vua thì còn sợ ai?  Vậy mà những vị Vua liêm minh vẫn biết sợ một người. Người đó là ai mà ghê gớm vậy? Người đó tất không phải giặc. Không phải vợ. Không phải con. Không phải bụi đời. Không phải Chí Phèo.... Vậy người khiến cho Vua sợ là ai nhỉ? Người đó đúng như ông cử Mỹ (người làng của nhà văn Nguyễn Quang Thân) mách...

 

Lê Quý Đôn viết: "Phải biết sợ mới nên người". Hồi còn trẻ đang hăng hái mọi thứ tôi hỏi cụ cử Mỹ người cùng làng: "Thưa cụ con người ta có gan góc mới mong thành công chứ sợ là nhát sao nên người được?"
Cụ cử nói:
"Trẻ con biết sợ người lớn thì không hư."
Tôi hỏi tiếp:
"Còn người lớn thì sợ ai thưa cụ?"
Cụ đáp:
"Người lớn phải biết sợ người lớn nữa. Người lớn nữa thì phải biết sợ vua sợ vong linh tổ tiên ông bà. Tất cả mọi người phải biết sợ lẽ phải và pháp luật. Không ai được cãi lẽ phải và pháp luật."
Tôi hỏi:
"Thưa cụ còn vua thì sợ nhất cái gì ạ?"
Cụ đáp:
"Vua sợ nhất là kẻ sĩ bỏ mình mà đi. Cho nên vua Quang Trung phải mấy lần đến tận núi Hồng Lĩnh mời Nguyễn Thiếp. Vua Lê Thái Tổ luôn để chỗ trống bên tả mong chờ người hiền. Tề Tuyên Vương sợ Nhan Súc bỏ mình nên khi Súc bảo "Vua lại đây!" Vua đến liền mà không dám mắng Súc vô lễ."

Cụ cử Mỹ người làng Gôi Vỹ (cùng làng với cụ Hoàng Giáp Nguyễn Khắc Niêm thân sinh ông Nguyễn Khắc Viện). Cụ đỗ cử nhân không ra làm quan ở nhà đi uống nước chè ăn khoai luộc nói chuyện đạo lý.


Nguyễn Quang Thân

Nguồn: http://thanngan.tk/

Hogan

The famous three stripes logo from Hogan scarpe outlet has been recognized around the world in sporting circles for many years. Their clothing and Hogan scarpe donna has been worn by the most famous sports people at the biggest events. This is because hogan donna products are renowned for giving high performance and including the latest technologies. They lead the way in designing intelligent shoes which respond to conditions. It was an Hogan scarpe uomo trainer which had the first microchip sole.

batinh

thư

Đã làm Vua là đứng trên thiên hạ. Thiên hạ tất phải sợ Vua chứ Vua thì còn sợ ai?... kể cả là giặc không phải Hoàng Hậu không phải là Hoàng tử Công chúa mà càng không phải là bụi đời. Vậy điều khiến cho Vua sợ là gì nhỉ? Phải chăng Vua sợ cái này? : "Thoạt nhìn thì thấy đen đen - nói đến thì thèm - bảo ăn thì sợ".

nguyentrongtao

Bich Khe

"Vua sợ nhất kẻ sĩ bỏ mình mà đi"! Đúng vậy!BK không phải vua mà cũng sợ như thế lắm từ khi BK đọc được câu "Khi kẻ tiểu nhân được trọng dụng thì người quân tử phải đi ở ẩn"! Anh có định ở ẩn không?

Viết bởi Bich Khe 23 Sep 2009 08:06

He he BK không phải vua mà cũng sợ như thế lắm. Nếu BK làm Vua thì kẻ sĩ chưa bỏ đi đã phải đến nhà thăm. Xã tắc sẽ thịnh liền.
Còn anh thì cứ Ẩn giữa chợ thôi.

Bich Khe

"Vua sợ nhất kẻ sĩ bỏ mình mà đi"! Đúng vậy!BK không phải vua mà cũng sợ như thế lắm từ khi BK đọc được câu "Khi kẻ tiểu nhân được trọng dụng thì người quân tử phải đi ở ẩn"! Anh có định ở ẩn không?

nguyentrongtao

Minh Đan

Vua sợ mất ngai vàng sợ vợ nhất nhưng đều là chuyện nhỏ. Điều mà Lọ Lem quan tâm là anh Tạo sợ ai nhất nhỉ? Ha ha ha...
Chúc anh ngủ ngon!
Lọ Lem Đất võ s blog

Viết bởi MINH ĐAN 22 Sep 2009 22:26

Bí mật!!!

nguyentrongtao

Vương Cường

Hahaha...Một lần ngồi trên máy bay về HN tôi mượn được cuốn sách kể các vua nhà Nguyễn mới biết câu chuyện này: Vua Gia Long từng tháo chạy ra Phú Quốc Côn Đảo từng giam thứ phi và ném con trai xuống biển chỉ vì khóc đòi mẹ từng kéo đại quân chiến thắng thống nhất nước Nam. Nghĩa là uy phong ngang dọc trí dũng song toàn. Vậy mà khi làm vua không còn giặc nhà vua lại không tài nào trị nổi mấy bà vợ! Ông phải ngẩng mặt lên trời mà than cả đời ta chỉ sợ mấy bà vợ thôi không có phương sách nào trị được!

Viết bởi VC 22 Sep 2009 17:58

Bổ sung thêm: Bài vị Vua Tự Đức được đặt cao hơn bài vị của ông trên bàn thờ ở Khiêm Cung - Lăng Tự Đức. Một lần tôi đưa vợ chồng nhạc sĩ Văn Cao đến thăm lăng ông nói: Vua Tự Đức cùng hội với mình - Hội Sợ vợ. He he...

nguyentrongtao

Minh Thân

He he... Các đồng chí lãnh đạo của ta không phải Vua cho nên... mới như ta vẫn biết đó.

Viết bởi Minh Thân 22 Sep 2009 17:15

Vâng không phải Vua nhưng có nhiều "nguyên thủ

MINH ĐAN

hay nhỉ!

Vua sợ mất ngai vàng sợ vợ nhất nhưng đều là chuyện nhỏ. Điều mà Lọ Lem quan tâm là anh Tạo sợ ai nhất nhỉ? Ha ha ha...
Chúc anh ngủ ngon!
Lọ Lem Đất võ s blog

VC

Hahaha...Một lần ngồi trên máy bay về HN tôi mượn được cuốn sách kể các vua nhà Nguyễn mới biết câu chuyện này: Vua Gia Long từng tháo chạy ra Phú Quốc Côn Đảo từng giam thứ phi và ném con trai xuống biển chỉ vì khóc đòi mẹ từng kéo đại quân chiến thắng thống nhất nước Nam. Nghĩa là uy phong ngang dọc trí dũng song toàn. Vậy mà khi làm vua không còn giặc nhà vua lại không tài nào trị nổi mấy bà vợ! Ông phải ngẩng mặt lên trời mà than cả đời ta chỉ sợ mấy bà vợ thôi không có phương sách nào trị được!

Minh Thân

He he... Các đồng chí lãnh đạo của ta không phải Vua cho nên... mới như ta vẫn biết đó.