CHUYỆN TÌNH NÚI VÀ BIỂN
Nhạc sĩ: Nguyễn Trọng Tạo
Ca sĩ: Anh ThơChuyentinhnuivabien.blog by you.
Chuyện kể ngày xưa có nàng Tiên Cá
Lên núi Lữ Sơn đá dựng cổng trời
Nhớ thương một người làng bên chân sóng
Những đêm trăng vàng lắng câu chuyện tình...

Nhưng người và Tiên mãi rồi xa cách
Ngơ ngác thông reo, sóng biển rì rầm
Ước mơ một ngày biển bên chân núi
Nước non thanh bình, chốn đây sẽ thành cảnh Tiên!...

Ơi người ơi!
Giờ đến nơi đây Thiên Đường trên núi
Người cũng như hoa thơm đến xao lòng
Giờ đến nơi đây Thiên Đường trên sóng
Nhớ xưa chuyện tình
Hát câu chuyện tình...
Ở xứ Thần Tiên...